Dnes je 21.júna 2024, meniny má Alojz

Čo všetko potrebujem spraviť, aby som získal stavebné povolenie?

Stavebné povolenie je nevyhnutné pre realizáciu akejkoľvek stavebnej činnosti, ktorá podlieha regulácii stavebným úradom. Proces jeho vybavenia sa môže zdať zložitý a zdĺhavý, no s trochou prípravy a znalosti postupu ho môžete zvládnuť bez stresu. V tomto článku vám prinášame podrobný návod, ktorý vás prevedie celým procesom od A po Z.

Zistite, či potrebujete stavebné povolenie

Prvým krokom je zistiť, či pre vašu zamýšľanú stavebnú činnosť vôbec potrebujete stavebné povolenie. Rozlišujeme drobnú stavebnú činnosť na ktorú postačuje ohlásenie a ostatné stavebné práce, ktoré si vyžadujú stavebné povolenie.

Drobná stavebná činnosť:

 • Oprava fasády, plotu, oplotenia
 • Výmena okien a dverí bez zmeny otvorov
 • Menšie terénne úpravy do 30 cm hĺbky
 • Stavba prístrešku do 25 m2 zastavanej plochy
 • Bazén do 10 m3

Stavebné povolenie je nutné pre:

 • Novú stavbu rodinného domu
 • Rekonštrukciu s väčšími stavebnými úpravami
 • Stavbu garáže, chaty
 • Zmenu nosnej konštrukcie
 • Stavbu na pozemku v ochrannom pásme

Presné informácie o tom, aká stavebná činnosť si vyžaduje stavebné povolenie, nájdete v stavebnom zákone a jeho predpisoch. V prípade pochybností sa obráťte na príslušný stavebný úrad.

Vyberte si správny typ stavebného povolenia

Existuje viacero typov stavebných povolení, ktoré sa líšia rozsahom a dĺžkou vybavovania. Typ stavebného povolenia závisí od typu a rozsahu vašej stavebnej činnosti. Pomoc pri výbere vám opäť poskytne príslušný stavebný úrad. Najbežnejšie sú:

 • Ohlásenie drobnej stavby: Jednoduchý a rýchly proces pre drobnú stavebnú činnosť.
 • Stavebné povolenie: Vhodné pre stredne rozsiahle stavebné práce.
 • Územné rozhodnutie: Potrebné pre stavby, ktoré ovplyvňujú charakteristiku územia.
 • Stavebné povolenie zlúčené s územným konaním: Kombinuje obe konania do jedného procesu.

Pripravte si podklady pre žiadosť

Pre vybavenie stavebného povolenia budete potrebovať kompletnú sadu dokumentov, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu povolenia a požiadaviek stavebného úradu. Pred podaním žiadosti si dôkladne preštudujte zoznam požadovaných dokumentov na webe stavebného úradu alebo sa priamo opýtajte na úrade. Základné podklady obvykle zahŕňajú:

 • Žiadosť o stavebné povolenie: Tlačivo dostupné na webovej stránke stavebného úradu alebo priamo na úrade.
 • Projektová dokumentácia: Vypracovaná oprávnenou osobou zodpovedajúca typu a rozsahu stavby.
 • List vlastníctva pozemku: Nie starší ako 3 mesiace.
 • Súhlasy dotknutých orgánov: V závislosti od typu stavby (napr. súhlas susedov, vodární, energetiky).
 • Ďalšie doklady: Podľa požiadaviek stavebného úradu (napr. výkres osadenia stavby, fotodokumentácia).

Podajte žiadosť o stavebné povolenie

Podanie žiadosti o stavebné povolenie je kľúčovým krokom v celom procese vybavovania povolenia. Dbajte na kompletnosť a správnosť dokumentov, aby ste predišli zbytočným prieťahom a komplikáciám. Kompletnú žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi podajte na príslušný stavebný úrad. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky (ak to umožňuje stavebný úrad).

Tipy pre bezproblémové podanie žiadosti:

 • Začnite s prípravou dokladov v dostatočnom predstihu pred plánovaným termínom podania žiadosti.
 • Dôkladne skontrolujte kompletnosť a správnosť všetkých dokladov pred ich odoslaním.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností alebo potreby konzultácie kontaktujte stavebný úrad už pred podaním žiadosti.
 • Dbajte na profesionálne a zdvorilé jednanie so zamestnancami stavebného úradu.

Počkajte na vyjadrenie stavebného úradu

Po podaní žiadosti o stavebné povolenie a priložení všetkých potrebných dokladov nasleduje fáza čakania na vyjadrenie stavebného úradu. Toto môže trvať dlhší čas v závislosti od typu stavebného povolenia, náročnosti stavby a aktuálneho pracovného vyťaženia úradu.

Dĺžka čakania:

 • Ohlásenie drobnej stavby: Spravidla do 30 dní.
 • Stavebné povolenie: Vybavenie trvá 60 dní, v odôvodnených prípadoch 90 dní.
 • Územné rozhodnutie: Do 90 dní.
 • Stavebné povolenie zlúčené s územným konaním: Vybavíte do 120 dní.

Stavebný úrad má v stanovenom termíne posúdiť žiadosť, overiť splnenie všetkých požiadaviek a vydať rozhodnutie. V prípade potreby si môže vyžiadať doplňujúce informácie alebo doklady. Dodržiavaním týchto informácií a postupov môžete minimalizovať riziko zbytočných prieťahov a urýchliť vybavenie vášho stavebného povolenia.

noprint
Email noprint

Aký bol pre Vás tento článok?

 • 0x
 • 0x
 • 0x
 • 0x

Nie je možné pridávať komentáre.

Dostávaj najlepší obsah mailom

Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah. Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.

Odosielať
Vyhľadávanie